Logo uitkijkpost.nl
Foto: Erika Dekker-de Groot
Castricum

Ontwikkelingen natuurijsbaan Castricum

CASTRICUM - De locatie van de natuurijsbaan in Castricum, midden in het Noordhollands Duinreservaat, heeft zich ontwikkeld tot een gebied met veel natuurwaarde. De natuurijsbaan is al jaren het leefgebied voor de zeldzame en beschermde gevlekte witsnuitlibel. Dat deze soort zich hier thuis voelt, zegt iets over de hoge waterkwaliteit, de waterplanten en de oeverbegroeiing. Die is dan goed op orde waar veel andere soorten van profiteren.

De oever van de ijsbaan groeit langzaam dicht met bomen en het water raakt steeds dichter begroeid met riet. Om de libellen en daarmee vele andere soorten weer meer ruimte te geven wordt de natuurijsbaan in de herfst van 2020 nog natuurvriendelijker ingericht. Hierbij wordt ook het wandelpad langs de ijsbaan verlegd. Het nieuwe wandelpad is smaller en loopt langs het hekwerk van landgoed Duin & Bosch. De nieuwe wandelroute valt net als het oude pad binnen de fietsersregeling en is van zonsopgang tot 10.30 uur toegankelijk voor fietsers en mountainbikers.

Door de water en oevervegetatie meer ruimte te geven wordt de zuidelijke oever van de natuurijsbaan natuurvriendelijker ingericht met flauwere oevers en een ijsvogelwand. Ook wordt er voor meer lichtinval gezorgd door de bosrand terug te zetten door bomen te kappen. De baan wordt uitgebaggerd om dichtgroeien te voorkomen. Meer licht en open water zorgt voor een betere ontwikkeling van waterplanten en oeverplanten waarvan onder andere de libel profiteert. De vijver wordt robuuster gemaakt door de twee delen van de natuurijsbaan samen te voegen. Een klein deel van het huidige dijkje blijft liggen als eiland.

Volwaardige en beter toegankelijke natuurijsbaan 
De locatie is in de jaren '30 uitgegraven om als ijsbaan te dienen. Door de huidige werkzaamheden wordt de natuurbaan langer en uitgebreid tot een volwaardige 333,3 meter baan. Er komt ook een nieuwe looproute vanaf de Hoeptuin met een slingerend vlonderpad door het riet en over het water. Twee uitkijkplateaus geven een prachtig uitzicht over het water en de ijsvogelwand. Het clubhuis van VKIJ en de baan blijven toegankelijk via de bestaande toegang aan Kinnehin. Om het compleet te maken wordt het waterpeil van de vijver beter regelbaar gemaakt en de verlichting van de ijsbaan aangepast.

De verbeteringen aan de baan en het gebied zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen PWN en de Vereniging Kennemer IJsbaan. De werkzaamheden worden van september tot en met december uitgevoerd. Mocht het gaan vriezen dan worden de werkzaamheden gestaakt voor een optimale ijsvorming.

Mogelijk overlast
Gedurende de werkzaamheden liggen er rijplaten in het gebied en kun je werkverkeer tegen komen op doordeweekse dagen.

Bron: PWN.nl

Meer berichten