Logo uitkijkpost.nl
Foto: aangeleverd
Castricum

Zanderij Noord: van versnipperd bollengebied tot volwaardige natuur

CASTRICUM - Vier grote partijen die samenwerken om de natuur in Castricum te verbeteren en te versterken, de gemeente Castricum, provincie Noord-Holland, drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN en netwerkbedrijf TenneT, slaan de handen ineen voor dit doel. Het huidige versnipperde bollengebied Zanderij Noord kan een mooi natuurgebied worden, waar ook fietsers en wandelaars hun weg kunnen vinden.

Hoogwaardig natuurgebied
Zanderij Noord is het gebied ten westen van station Castricum, tegen de binnenduinrand aan, en ingeklemd tussen de Vinkenbaan en de Geversweg. Het resultaat van de natuurontwikkeling zal een sterker en gezonder duin- en natuurgebied zijn. Dit najaar werken de partijen de plannen verder uit, uiteraard met inbreng van alle belanghebbenden. Zo voert de gemeente nu nog gesprekken met meerdere grondeigenaren.

Nieuwe natuur met rust en ruimte: aanwinst voor duingebied
Sjakel van Weasemael, directeur Natuur bij PWN: ‘‘PWN is beheerder van het Noordhollands Duinreservaat en gaat het project in de Zanderij Noord uitvoeren. De nieuwe natuur in de binnenduinrand is een geweldige aanwinst voor het duingebied en maakt de natuur nog gezonder en sterker’’.

Paul Slettenhaar, wethouder gemeente Castricum: “Castricum is een prachtige gemeente te midden van zee, strand en duin. De ontwikkeling van Zanderij Noord kan een belangrijke impuls geven aan de versterking van de natuur in dit deel van onze gemeente. En niet alleen bij ons, ook het ons omringende gebied heeft baat bij aaneengesloten natuur in de binnenduinrand. Met Zanderij Noord verdwijnt de versnippering en verschijnt er eenheid. Fietsers, wandelaars en natuurliefhebbers kunnen daar volop van genieten.”.

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap): “De gemeente Castricum heeft ons verzocht om te onderzoeken of Zanderij Noord onderdeel kan worden van het Natuurnetwerk Nederland. Dit netwerk verbindt alle belangrijke natuurgebieden in de provincie. We staan positief tegenover dit verzoek. Zanderij Noord ligt al tegen het gebied van het Natuurnetwerk aan en heeft als binnenrand-duingebied belangrijke natuurwaarden. Momenteel bekijken we alle begrenzingen van het Natuurnetwerk en Zanderij Noord nemen we daarin mee. Voorjaar 2021 besluiten we over dit verzoek.”

Besluitvorming en meedenken
Burgemeester en wethouders leggen de gemeenteraad binnenkort een zogeheten kader-stellend besluit voor over dit onderwerp. Vooruitlopend hierop is de gemeenteraad op donderdag 10 september tijdens een (digitale) informatiebijeenkomst geïnformeerd over de plannen.

In het najaar start PWN met het uitwerken van de plannen. Natuurliefhebbers en belanghebbenden ontvangen een uitnodiging om hierover mee te denken.

Meer informatie vindt u op: www.castricum.nl/zanderijnoord 

Meer berichten