Logo uitkijkpost.nl
Foto: Monique de Vries
Castricum

Nieuwe ondergrondse containers voor afval

CASTRICUM - In Castricum komen op verschillende plekken extra en nieuwe ondergrondse containers. Deze containers zijn bedoeld voor de hoogbouw en de milieuparkjes.

Locatiecriteria
Er zijn locatiecriteria opgesteld en er is bodemonderzoek gedaan. Vervolgens zijn de meest geschikte locaties voor ondergrondse containers geselecteerd. Omwonenden van een nieuwe locatie ontvangen een brief met een foto van de locatie. Tot uiterlijk 9 oktober kunnen deze omwonenden contact opnemen met de gemeente om mogelijkheden te bespreken en een zienswijze over deze voorgenomen locaties in te dienen.

Beter scheiden, minder restafval
De overheid streeft ernaar in 2025 het restafval terug te brengen naar 30 kilo per inwoner per jaar. Ook in Castricum probeert de gemeente dit doel te bereiken door het voor inwoners makkelijker te maken hun afval te scheiden.

Meer informatie
Op de nieuwe ondergrondse containers vindt u kaarten met alle voorgenomen locaties, de vastgestelde criteria waar locaties aan moeten voldoen en op welke wijze een zienswijze ingediend kan worden.

Bron: gemeente Castricum.

Meer berichten