Logo uitkijkpost.nl
Foto: Pixabay
Castricum

Digitale Inwonerstop over Wind en Zon in het buitengebied

CASTRICUM - In Castricum wordt dinsdagavond 25 augustus om 20.00 uur een Digitale InwonersTop over de Regionale Energie Strategie (RES) gehouden.  

Het college van Castricum heeft op 7 juli ingestemd met het concept van de Regionale energiestrategie (RES) voor de regio Noord-Holland Noord (NHN). In dit concept staan alle zoekgebieden en mogelijkheden voor grootschalige opwek van zonne- en windenergie in de deelregio Alkmaar, waar Castricum onderdeel van uitmaakt. Deze is te vinden op de website https://energieregionhn.nl/conceptres

Het college heeft de invloed van wind beperkt en bij de plaatsing van zonneweides zoveel mogelijk de natuurwaarde van het landschap gespaard. In september wordt de gemeenteraad gevraagd om een reactie te geven op de concept-RES. Hieraan vooraf leggen de gemeente het graag voor aan haar inwoners voor een reactie. Dit gebeurt dus tijdens de Digitale InwonersTop. 

Via de digitale inwonerstop concept RES NHN op dinsdagavond 25 augustus krijg je als inwoner de gelegenheid om je te laten informeren en jouw vragen te stellen. Mocht je een reactie op de concept-RES willen inbrengen dan kan dat. 

Je kunt je aanmelden voor de Digitale InwonersTop via www.ikdenkmeeovercastricum.nl. Klik vervolgens op ‘Energie met zon en wind’. 

Meer berichten