Logo uitkijkpost.nl
Foto: Oud-Castricum op Facebook
Castricum

Oud-Castricum zoekt nieuwe donateurs

CASTRICUM - Oud-Castricum is op zoek naar nieuwe donateurs. Zo kunnen ze hun werk blijven doen en kunnen ze voldoende draagvlak houden binnen de Castricumse gemeenschap. 

Wat doet Oud-Castricum zoal?
- Ze geven een jaarboek uit met interessante verhalen over de geschiedenis van Castricum en Bakkum (elke donateur krijgt die thuis).
- Ze organiseren een aantal tentoonstellingen per jaar in het gebouw De Duynkant aan de Geversweg.
- Ze beheren een website met online artikelen, een beeldbank met meer dan 15.000 foto’s en een schat aan genealogische gegevens.
- Ze zoeken, beschermen en onderzoeken in overleg met professionals de archeologie en conserveren de vondsten.
- Ze voelen zich verantwoordelijk voor de instandhouding van cultuurhistorie en monumenten binnen de gemeente.

Oud-Castricum is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Je giften aan ze zijn aftrekbaar van het verzamelinkomen. Dit kan – afhankelijk van het inkomen – een financieel voordeel opleveren tot 50 procent van het geschonken bedrag. Voor slechts 16 euro per jaar (meer is natuurlijk van harte welkom) ben je donateur en ontvang je het laatste jaarboek. 

Kijk voor meer informatie op: https://www.oud-castricum.nl/donateurs/

Bron: www.oud-castricum.nl


Meer berichten