Logo uitkijkpost.nl
Foto: Pixabay
Regio

Terugblik op 24/7 noodopvang in crisistijd

REGIO - Ruim acht weken lang verzorgde Forte Kinderopvang 24/7 noodopvang tijdens de coronacrisis. In deze periode moesten scholen en kinderopvang noodgedwongen hun deuren sluiten door het coronavirus. Om ouders werkzaam in cruciale beroepen hun werk te kunnen laten uitoefenen, opende Forte Kinderopvang op acht locaties in Noord-Holland haar deuren voor gemiddeld 550 kinderen. 

Nu de noodopvang afloopt en de locaties weer regulier geopend zijn, is het tijd om terug te kijken hoe bijzonder en intensief deze periode is geweest. In de periode van 8 maart tot en met 10 mei verzorgde Forte Kinderopvang noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. Om deze periode goed te kunnen evalueren, bracht Forte Kinderopvang de geboden 24/7 noodopvang in beeld. Een factsheet laat zien hoe bijzonder en intensief deze weken zijn geweest. Zo is er in totaal bijna 5.000 uur opvang geboden, is er met 29 scholen en zes gemeenten samengewerkt en zijn er 239 activiteiten voor de kinderen gecreëerd. 

In totaal heeft Forte ruim 550 kinderen opgevangen, op de drukste dag waren dit er 220. Ook in het weekend werkte de kinderopvangorganisatie door. Esther Zijl, directeur Forte Kinderopvang: “Het was keihard werken, maar tegelijkertijd heel fijn om op deze manier onze maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren, op een moment dat het zó nodig was. Dat geeft ons echt een superboost!”. 

Onderzoek onder noodopvang-ouders
Dit blijkt ook uit het onderzoek dat Forte hield onder ruim 400 ouders die gebruik hebben gemaakt van de noodopvang. De gemiddelde waardering van deze ouders is een 8,6. Ouders blijken met name blij te zijn met de flexibiliteit van de geboden opvang én het feit dat hun kinderen de tijd bij Forte als fijn hebben ervaren. De noodopvang was beschikbaar voor ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen, zoals de zorg maar ook politie, onderwijs of de voedingsindustrie. Zo konden zij door de geboden 24/7 opvang hun werk blijven uitoefenen. Daarbij werden er ook kwetsbare kinderen opgevangen, die in een onveilige thuissituatie zaten of een sociaal medische indicatie hadden. Per 1 juli is de noodopvang definitief gestopt en zijn alle locaties weer regulier geopend.

Meer berichten