Logo uitkijkpost.nl
Foto: Erika Dekker-de Groot
Castricum

BUCH-gemeenten werken aan programma Klimaat

Draagvlak, lokale initiatieven en betaalbare oplossingen voorop

CASTRICUM - De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo krijgen steeds meer opdrachten vanuit de Rijksoverheid om klimaatverandering tegen te gaan: zoals het hergebruik van materialen, het overstappen naar andere warmtebronnen om te koken en te verwarmen en onze dorpen zo in te richten dat ze extreme droogte en extreme regen kunnen doorstaan. Deze opdrachten zijn niet vrijblijvend. De BUCH-gemeenten hebben daarom beschreven hoe ze deze klimaatdoelen in samenhang willen behalen en wat daarvoor nodig is. Het staat in het ‘Ambitiedocument Klimaat’. Op 17 september vergadert de gemeenteraad van Castricum over dit document. 

Het document laat zien welke opdrachten het Rijk de gemeenten precies heeft gegeven en welke ambities elk van de vier gemeenten zelf heeft als het gaat om het klimaat. Ook is er een voorstel gedaan hoe de BUCH werkorganisatie de opdrachten zo goed mogelijk kan uitvoeren en hoeveel extra inzet en geld daarvoor nodig is. 

Falgun Binnendijk, wethouder gemeente Castricum: “Er is veel voor nodig om de Rijksopdrachten uit te voeren en dan is het goed om te constateren dat het onderwerp duurzaamheid leeft in Castricum. Iedereen moet mee kunnen doen om op zijn of haar manier een bijdrage te leveren. Wij willen als gemeente zorgen voor een zo groot mogelijk draagvlak. Dat is nodig om samen op te kunnen trekken en in gezamenlijkheid onze doelen te behalen.”

Klimaatopdrachten logisch met elkaar verbinden

Om een duurzame leefomgeving te creëren, stelt de gemeente voor om alle klimaatopdrachten en ambities op een logische manier met elkaar verbinden in een programmatische aanpak. Dit klimaatprogramma bestaat uit vijf onderwerpen: de energietransitie, duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie, circulaire economie en duurzame bedrijfsvoering. 

Draagvlak, lokale initiatieven en betaalbare oplossingen voorop

De klimaatopdrachten hebben veel impact op onze leefomgeving en op onze manier van wonen, consumeren en verplaatsen. Over elk van de vijf onderwerpen gaat de gemeente daarom de komende jaren in gesprek met belanghebbenden, bedrijven, ondernemers en inwoners. De ene keer gaat dat over het opwekken van duurzame energie, een andere keer gaat het over het “vergroenen” van uw tuin of over mobiele laadpalen. Weer een andere keer vraagt de gemeente u om mee te denken over een alternatieve warmtebron voor uw wijk of straat. Bij al deze onderwerpen staan draagvlak voor oplossingen, het steunen van lokale initiatieven en het zoeken naar betaalbare oplossingen voorop. 

Benieuwd naar de opdrachten en ambitie?

Wil je meer weten over de Rijksopdrachten en de ambities van uw gemeente als het gaat om het klimaat, kijk dan op www.ikdenkmeeovercastricum.nl. Daar vind je het ambitiedocument en een link naar een digitale vragenlijst. De gemeente stelt het op prijs om te horen wat je vindt van deze plannen. Op 17 september besluit de gemeenteraad over het document in hun vergadering. 

Meer berichten