Logo uitkijkpost.nl
Foto: Monique de Vries
Bakkum

Evaluatie eerste jaar JeugdzorgPlus in Bakkum

BAKKUM - Jongeren in de regio Noord-Holland-Noord worden minder vaak en korter opgenomen in de gesloten jeugdzorg. Ron de Haan, wethouder jeugdhulp in Castricum en woordvoerder namens de achttien gemeenten, zegt hierover: “Misschien vreemd om in dit verband op te merken, maar we vinden dat fijn.”

Sinds februari 2019 biedt jeugdhulpaanbieder Horizon gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus) in voormalig kindertehuis Antonius te Bakkum. Horizon ging voor deze zwaarste vorm van jeugdhulp – na een aanbesteding – een contract aan met achttien gemeenten in de regio Noord-Holland-Noord. De gemeenten wilden met deze aanbesteding de gesloten jeugdzorg veranderen. Wethouder Ron de Haan: “Na het eerste jaar kunnen we concluderen dat er een goed begin is gemaakt met de transformatie die we voor ogen hebben. Het doel is dat we uiteindelijk helemaal geen jongeren meer opnemen in een JeugdzorgPlus-voorziening. We willen dat het aantal kinderen in geslotenheid in 2030 is teruggebracht naar ‘0’.”  

De komst van Horizon zorgde voor een dynamische start van de transformatie JeugdzorgPlus in de regio NHN. De nieuwe werkwijze - en behandelmethode JouwZorg - van Horizon heeft van de betrokken samenwerkingspartners flink aanpassingsvermogen gevraagd. Na een jaar JeugdzorgPlus zien de gemeenten dat lijntjes korter zijn en de samenwerking in het jeugdveld steeds beter verloopt.  

Minder geslotenheid
Qua instroom in JeugdzorgPlus is er in de regio Noord-Holland-Noord een daling van 25% te zien. Daarnaast hoeven jongeren minder vaak - ter bescherming van zichzelf en hun omgeving - apart te worden gezet van andere kinderen binnen de groep (minder gesepareerd). Ze worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid. Ook het netwerk van de jongere speelt een belangrijke rol bij de behandeling. Ouders worden betrokken bij de behandeling van hun kind en de jongere kiest vanuit zijn netwerk een eigen mentor/vertrouwenspersoon (een zogenaamde ‘Jim’).  

Gemiddelde verblijfsduur in Antonius
Er verbleven in het eerste jaar zestig jongeren uit de regio NHN (47 bij Antonius, acht bij Transferium en vijf buitenregionaal) in een JeugdzorgPlus-instelling. Jongeren die inmiddels het Antonius hebben verlaten, verbleven daar gemiddeld 3,6 maanden. In 2018 was de gemiddelde verblijfsduur in geslotenheid in de regio NHN acht tot negen maanden. Het landelijke gemiddelde in de eerste helft van 2019 was 5,8 maanden (bron: Jeugdzorg Nederland).  

Transformeren 
De achttien gemeenten zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. Wethouder De Haan: “We zijn een eind op de goede weg. Die weg is soms hobbelig. Het kan altijd beter en we blijven daarom met elkaar volop in gesprek. Zo wordt nu intensief samengewerkt aan de tweede fase van de Horizon-behandelmethode JouwZorg. Daarin trekken de jeugdrechtketen, het onderwijs, zorg en preventie met elkaar op. Hierdoor worden nieuwe mogelijkheden voor kwetsbare jongeren gecreëerd. En voor hen doen we dit: onze meest kwetsbare kinderen hebben ons nodig.”

Meer berichten