Verhoogd risico op natuurbranden
Logo uitkijkpost.nl
Foto: Hans Peter Olivier
Regio

Verhoogd risico op natuurbranden

REGIO - Door de aanhoudende droogte in Nederland geeft de Natuurbrandenindex aan dat wij in Fase 2: 'Extra Alert' zitten. Dit houdt onder ander in dat het uitbreidingsrisico van een klein vuurtje zeer hoog is. De hoeveelheid regen die mogelijk de komende dagen nog valt, is niet voldoende om dit risico te verkleinen.

Bij mooi weer trekken veel mensen erop uit in de natuur. Daarnaast is het duingebied vaak een geliefde plek voor jongeren om te chillen. Politie Alkmaar vraagt daarom op haar Facebookpagina aandacht voor de risico's en om extra alert te zijn.

Tips om natuurbranden te voorkomen
* Let op waar je jouw auto neerzet. Een uitlaat en katalysator kunnen heet worden en bij parkeren in hoog, droog gras kan het een natuurbrand veroorzaken.
* Rook liever niet in natuurgebieden. Doe je het toch, maak je sigaret dan zorgvuldig uit voor je hem weggooit. Als er een rookverbod van kracht is, moet je je daar uiteraard aan houden.
* Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken. Afval, zoals bijvoorbeeld een glazen fles, kan de oorzaak zijn van brand. Een glazen fles waar de zon op schijnt, kan als vergrootglas werken en droge planten of gras in brand krijgen.
* Houd je wat betreft het gebruik van barbecues, kampvuren en vuurkorven aan de regels die ter plekke gelden.
* Parkeer niet op bospaden of toegangswegen; brandweervoertuigen moeten altijd vrij baan hebben.
* Wees extra alert als je op een heideveld of in een dennenbos bent. Hier is de kans op een snel uitbreidende brand groter dan in een loofbos.

Wat te doen tijdens een natuurbrand
* Blijf kalm.
* Probeer niet zelf de brand te blussen.
* Vlucht naar een veilige plaats: de openbare weg, een groot verhard terrein of de bebouwde kom.
* Loop niet voor de brand uit of in de richting van de brand, maar haaks op de richting waar de brand vandaan komt.
* Bel 112 en geef zo nauwkeurig mogelijk door waar je je bevindt. De bankjes in het duingebied zijn voorzien van een nummer. De brandweer weet aan de hand van dit nummer de locaties van deze bankjes. Ook een ANWB-paddenstoel kan een hulpmiddel zijn, evenals de SMS-verificatie van de 112-meldkamer.

Meer informatie: Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

Meer berichten