Logo uitkijkpost.nl
Foto: Jachthaven 't Hoorntje op Facebook
Regio

Sluizen en bruggen geopend voor recreatievaart

REGIO - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft besloten om sinds woensdag 13 mei de bediening van de eigen sluizen en bruggen open te stellen. Dit besluit is afgestemd met de Veiligheidsregio’s Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord.

De sluizen en bruggen van het hoogheemraadschap zouden al op 16 april in zomerbediening gaan. Vanwege de toen geldende coronamaatregelen kon dat niet doorgaan. Omdat het rijksadvies 'blijf zoveel mogelijk thuis' is aangepast naar 'vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand', ziet het hoogheemraadschap geen belemmeringen meer om nog langer in winterbediening te blijven. Echter, als de openbare orde en veiligheid onder druk komen te staan, kan dit besluit op last van de veiligheidsregio's worden teruggedraaid.

Check uw route

Niet alle sluizen en bruggen in Hollands Noorderkwartier zijn in beheer bij het hoogheemraadschap. Ook de provincie en gemeenten bedienen diverse sluizen en bruggen. Check daarom vooraf uw vaarroute. De voorzieningen bij de sluizen, bruggen en jachthavens, zoals gemeenschappelijke wc's en douches blijven tot 1 juli gesloten.

Veilig genieten van water

Houd anderhalve meter afstand. Bij sluizen, bruggen en slagbomen kan het druk zijn. De schipper en bemanning zijn verantwoordelijk voor het naleven van de anderhalvemeterrichtlijn op het water. Ook het wachtende publiek bij een openstaande brug heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Als we met elkaar de richtlijnen volgen, kan iedereen op een veilige manier genieten van het water. Op de websites van de veiligheidsregio's vindt u meer informatie over wat wel en niet kan in de openbare ruimte.

Bron: www.hhnk.nl 

Meer berichten