Logo uitkijkpost.nl
Impressie: gemeente Castricum
Castricum

Werkzaamheden dorpszijde station starten 14 april

CASTRICUM - Station Castricum wordt vernieuwd. Het station wordt ruimer, lichter en met de aanleg van liften ook beter toegankelijk. In 2019 werd gewerkt aan de duinzijde van het station. Tot half april vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats voor de volgende fase die op 13 april van start gaat: de bouw van de liftkuip aan de dorpszijde.

Tijdelijke verkeersmaatregelen vanaf 14 april

De werkzaamheden aan de dorpszijde van station Castricum starten 14 april. De ingang van het station aan dorpszijde wordt afgesloten. Er wordt daar een bouwterrein ingericht. De ingang via de Kramersweg blijft open en de nieuwe ingang vanaf het Westerplein wordt geopend.

De belangrijkste tijdelijke verkeersmaatregelen zijn:

  • 30-km zone op de Mient/Stationsweg, ter hoogte van het station. De 30-km zone wordt met verkeersborden en wegmarkeringen aangeduid.
  • Tijdelijke zebra over de Stationsweg ter hoogte van het voetgangerspad van de Kramersweg spoorwegovergang. 
  • Tijdelijk extra fietsenrekken op het Westerplein aan de duinkant ter hoogte van de nieuwe stations-ingang / tunnel.
  • De Kiss en Ride en taxistandplaatsen worden ook verplaatst naar het Westerplein en zijn via de Puikman te bereiken. 

De effecten van de Corona-maatregelen op de uitvoering kunnen niet volledig worden ingeschat. De planning van de werkzaamheden kan hierdoor vertraging oplopen.

Van 8 tot 11 mei 76 uur geen treinen

Grootschalige werkzaamheden worden uitgevoerd in een lang weekend: van vrijdag 8 mei (01.00 uur) tot en met maandag 11 mei (05.00 uur). Dan rijden er 76 uur geen treinen.

Bron: gemeente Castricum

Meer berichten