Logo uitkijkpost.nl
Foto: Monique de Vries
Akersloot

Gemaal 1879 in de steigers

AKERSLOOT - Het Gemaal in Akersloot staat in de steigers. Wat is het geval. Enkele jaren geleden werd bij een periodieke controle geconstateerd dat er twee omvangrijke gebreken waren. Een tandwiel in de aandrijving van de pomp moet van nieuwe tanden worden voorzien, het andere gebrek betrof de staat van het dak. De panlatten en de bevestiging daarvan waren aan vernieuwing toe.

Gevolg was dat deze werkzaamheden een groot financieel offer zouden vragen van de Stichting die het gemaal beheert. Geld dus dat er nog niet was. De enige zekerheid was dat de Stichting kon rekenen op 50% van de zijde van de provincie, immers het gebouw is een provinciaal monument.

Het heeft de Stichting de nodige inspanningen gekost om de andere helft van het bedrag te verzamelen. Eind vorig jaar was het eindelijk zover, het Rabo-fonds had onder andere een toezegging gedaan. Het werk kon worden opgedragen. Vanwege het verschil tussen beide klussen werd de opdracht gegeven aan twee verschillende aannemers, namelijk Gebr. Poland voor het tandwiel en Piet Putter voor het dak.

De laatste is twee weken geleden begonnen. De pannen worden van het dak gehaald, oude panlatten en stoflatten verwijderd en vervolgens wordt vanaf het dakbeschot de constructie weer opnieuw opgebouwd en de oude pannen terug gelegd. Als dit is afgerond valt er niets meer te zien van deze werkzaamheden en is het monument in oude stijl hersteld.

De werken aan het tandwiel vinden wegens drukke werkzaamheden van aannemer Poland plaats in mei.

Het was aanvankelijk de bedoeling om alles voor april te hebben afgerond. Dan is immers traditioneel de start van het nieuwe zomerseizoen met een drietal exposities. Vanwege Corona heeft het bestuur de eerste expositie moeten afgelasten, evenals de wandelingen van het Oer-IJ en hun openstelling op de zolder van het gemaal. Gemma Distelbrink kan helaas haar objecten in klei gebaseerd op de natuur nu niet laten zien. 

Meer berichten