Logo uitkijkpost.nl
Foto: aangeleverd
Castricum

Roofvogels van Nederland

CASTRICUM - Op zaterdagmiddag 8 februari houdt de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland in samenwerking met PWN een lezing met beelden onder de titel: ‘Roofvogels van Nederland’.

Nederland wordt steeds meer een land waar steeds vaker de natuur onder druk staat door activiteiten van de mens. Dat heeft gevolgen voor plant en dier, zo ook voor roofvogels die hier voorkomen. De WRN, Werkgroep Roofvogels Nederland, volgt de stand van deze vogels al meer dan 25 jaar. De meeste roofvogels gaan in aantal achteruit, maar er zijn ook positieve ontwikkelingen te melden. Dook Vlugt, contactpersoon WRN in Noord-Holland, neemt u mee in een overzicht van een kwarteeuw onderzoek naar dagroofvogels. Extra aandacht zal er zijn voor de ontwikkelingen in het duingebied waarbij Castricum in het midden ligt.

De lezing wordt verzorgd door Dook Vlugt en vindt plaats in Bezoekerscentrum De Hoep aan de Johannisweg 2 in Castricum, aanvang: 14:00 uur. Er kunnen 114 mensen in de zaal. 

Meer berichten