Logo uitkijkpost.nl
Diverse groepen helpen ijsvogels door een ijsvogelwand aan te leggen.
Diverse groepen helpen ijsvogels door een ijsvogelwand aan te leggen. (Foto: Joke Huijser-Spekken)
Regio

Geld voor vrijwilligersgroepen met een groen idee

REGIO - Er is geld beschikbaar voor Noord-Hollandse vrijwilligersgroepen met een goed idee. Het 'Betrekken bij Groen-fonds' heeft in totaal € 102.000 beschikbaar. Dit is veel meer dan verleden jaar zodat nog meer vrijwilligersgroepen aanspraak kunnen maken op financiële ondersteuning voor hun plannen en activiteiten. Vorig jaar werden 20 groepen in Noord-Holland blij gemaakt met een bijdrage uit het fonds dat beschikbaar is gesteld door de provincie Noord-Holland.

Meer biodiversiteit en meer vrijwilligers
Iedereen kan een aanvraag indienen. De aanvraag moet zich richten op het bevorderen van de biodiversiteit, het beschermen van een plant- of diersoort, het veilig en effectief organiseren van vrijwilligerswerk, het stimuleren van vrijwilligerswerk of natuureducatie. Projecten die jongvolwassenen (18-35 jaar) betrekken bij het groen en projecten rond thema's zoals 'natuur & klimaat' en 'natuur & gezondheid' maken meer kans op een bijdrage. Projecten rond de instroom van nieuwe vrijwilligers of de flexibilisering van het vrijwilligerswerk maken ook meer kans. Dit geldt ook voor aanvragen rond het veilig werken van de groep, bijvoorbeeld door het laten opstellen van een ARBO- en veiligheidsplan.

Aanvraag indienen
Van 1 februari tot en met 1 maart kunnen organisaties en vrijwilligers(groepen) een aanvraag indienen. Lees wel eerst goed de voorwaarden op www.landschapnoordholland.nl/bbgfonds. Hier staat ook een aanvraagformulier. Het geld wordt beschikbaar gesteld door de provincie Noord-Holland.

Meer berichten