Logo uitkijkpost.nl

Fotoreportage Kerkeveiling Limmen

LIMMEN - Bekijk hier de fotoreportage, gemaakt door Nico Snel over de voorbereidingen van de Kerkeveiling te Limmen. Aan de voorbereiding kon het in ieder geval niet liggen...

Het is een traditie van meer dan 85 jaar, de veiling ten bate van Kerk en Jeugd, want er gaat jaarlijks een substantieel bedrag van de opbrengst naar de jeugdafdelingen van verenigingen in Limmen. En dat de inwoners van Limmen en daarbuiten de kerk een warm hart toedragen blijkt niet alleen uit de geschonken artikelen, maar ook uit de kooplust. De veilingcatalogus is huis-aan-huis verspreid in Limmen en telde ongeveer 345 kavels.

De Kerkeveiling vond plaats op vrijdag 8 november en was een groot succes. De opbrengst was maar liefst € 36.110,- op, zo meldt pastor Johan Olling op Twitter.

Meer berichten