Logo uitkijkpost.nl
Foto: aangeleverd
Limmen

Sinterklaas komt weer aan op 't Stet

LIMMEN - Op zondag 17 november zal de Sint Limmen weer vereren met een bezoek aan het pittoreske dorp. Sinterklaas en zijn Pieten komen rond 13.45 uur aan met de boot over 't Stet. Hoe zullen de Pieten nu weer aankomen? Zal alles onderweg ook goed zijn gegaan vanuit Spanje?

Nadat Sinterklaas aan wal is, wordt hij welkom geheten door Burgemeester Mans. Vanzelfsprekend zijn de danspieten weer meegekomen en die zullen het publiek verblijden met gezellige dans en natuurlijk met leuke sinterklaasliedjes. Vanzelfsprekend is er dit jaar een optocht door Limmen met als eindbestemming Sporthal de Enterij. Sinterklaas zou het erg leuk vinden als iedereen met hem in de optocht door het dorp naar de Enterij wil lopen en vindt het gezellig als aan de huizen langs de route de vlaggen wapperen.

De Enterij zal pas rond 15.15 uur opengaan als de stoet daar arriveert. Iedereen kan dan rustig naar binnen voor een mooi feest met de Pepernotenband onder leiding van Peter Dekker. Ook zal er weer gedanst worden door diverse kindergroepen onder leiding van Willy Könst en is er een optreden van de Breakdancers van Falco de Graaf. Rond 16.15 uur is het afgelopen.

Om dit unieke feest te kunnen blijven organiseren is het Sinterklaas Comité Limmen weer deels afhankelijk van giften. Bijdragen zijn welkom op rekeningnummer NL05RBRB084.13.40.889, Regiobank, ten name van Sint Nicolaas Comité Limmen, of bij de entree van de Enterij in de melkbussen.

Wie volgend jaar wil helpen, kan contact opnemen met Marcel le Belle, bestuurslid Sint Nicolaas Comité Limmen 06-52204437. 

Meer berichten