Logo uitkijkpost.nl
Foto: Corneliusparochie op Twitter
Limmen

De Corneliuskerk wordt aan de buitenkant weer herkenbaar en toonbaar

De wederopbouw van Corneliuskerk in Limmen vordert gestaag. Zo schrijft de parochieraad in een nieuwsbrief.

Aan de buitenkant wordt het luik in het dak van de kerk nog gebruikt voor het afvoeren van steigermateriaal uit de kerk. Nadat dit gereed is gaat het luik dicht, en zullen daarop de gesigneerde leien worden aangebracht, ook zal het laatste dakkapel worden geplaatst. De beschadigde leien op het dak van de zijbeuken worden vervangen. Deze schade is ontstaan doordat, bij het blussen van het dak van het middenschip, leien op het dak van de zijbeuken zijn gevallen. De goten voor het afvoeren van het regenwater vanaf het dak van de zijbeuken worden schoongemaakt. Hiermee zijn de werkzaamheden aan de buitenkant afgerond. Deze week is ook begonnen met het verwijderen van de steigers aan de buitenkant van de kerk.

Aan de binnenkant zijn alle muren inmiddels zorgvuldig gereinigd. Er wordt nog gewerkt aan herstel van het raam(kozijn) aan de noord- en zuidzijde van het transcept. De orgelkast is schoongemaakt door de trimploeg en zij hebben ook de zolder opgeruimd. De pijpen van het grote orgel zijn door vrijwilligers schoongemaakt en in kisten gedaan; deze zullen worden opgeslagen in de orgelkast. De lampen worden/zijn opgehangen.

Na de bouwvakvakantie gaat het renovatieproces een andere fase (2b) in. Tot nu toe was het één op één verzekeringswerk. Nu de herinrichting begint moeten andere budgetten worden aangesproken. Bovendien hangt alles met elkaar samen en zullen het Bisdom en het Parochiebestuur nauwer bij de besluitvorming moeten worden betrokken.

Er is inmiddels een enthousiaste feestcommissie samengesteld voor de officiële opening van de kerk.

De buitenkant wordt weer herkenbaar en toonbaar, meldt pastor Johan Olling op Twitter:

Meer berichten