Logo uitkijkpost.nl
Foto: aangeleverd
Castricum

Buurtbemiddelaars bieden uitkomst bij burenconflicten

Geluidsoverlast is de meest gehoorde klacht bij buurtbemiddeling Castricum. Neem bijvoorbeeld pianogeluiden, blaffende honden, schreeuwende kinderen, klusgeluiden of slaande deuren. Maar ook overlast van spelende kinderen, parkeerproblemen, onenigheid over de schutting, hoge bomen of overhangende takken zorgen voor ergernissen bij buren.

Het gebeurt allemaal en de vraag is: hoe gaat u ermee om?

Suggesties
Het lijkt vanzelfsprekend maar het gebeurt niet altijd: bespreek burenproblematiek met de desbetreffende buur. Ga niet klagen bij andere buren, daar lost u niets mee op. Misschien hebben uw buren helemaal niet door dat zij overlast veroorzaken. Krop uw gevoelens van ergernis, frustratie en woede dus niet op. Want de kans op een opbouwend gesprek met de buren neemt daardoor af. Gaat u een gesprek aan, bedenk dan eerst wat u wilt vertellen. Zo heeft u het probleem zelf ook helder voor ogen. Bel vervolgens aan en blijf rustig. Vertel dat u graag met de buren wilt praten en vraag wanneer dat uitkomt.

In gesprek
Als u eenmaal samen aan de gesprekstafel zit, kunt u vertellen waar u last van heeft en wat de gevolgen daarvan voor u zijn. Des te beter uw buren u begrijpen, des te groter de kans dat zij begrip tonen en bereid zijn samen met u naar een oplossing te zoeken. Luister tijdens dit gesprek ook naar de zienswijze van uw buren. Zij kunnen de situatie namelijk heel anders beleven en andere zorgen en behoeften hebben dan u. Het is raadzaam uw gezamenlijk belang voor ogen te houden en samen te zoeken naar een mogelijke oplossing. Met de vinger wijzen naar de ander of uw gelijk halen, zal uw beider belang niet steunen. Probeer te voorkomen dat u meteen zelf met 'de beste' oplossing komt, hoe geweldig u die oplossing ook lijkt; laat de ander er ook even over nadenken anders ervaart die ander u misschien als dwingend. Heeft u zich bedacht wat u de ander zelf te bieden heeft zodat de overlast kan worden beperkt? Zo kunt u bij geluidsoverlast bijvoorbeeld tijden met elkaar afspreken, in plaats van te verlangen dat de geluidsstorende activiteit helemaal verdwijnt.

Als u met een overlastkwestie bij uw buren komt, kunt u hen bijvoorbeeld ook vragen of zij zich wel eens aan u storen zonder dat u dit in de gaten heeft. Het is prettig als u bij een eerste gesprek met uw buren meteen samen tot goede afspraken komt. Lukt dat niet meteen, stel dan voor binnenkort opnieuw met elkaar te praten. Het best kunt u gelijk een nieuwe afspraak vastleggen.

Bent u zelf van plan uw huis, tuin of schutting te veranderen? Uw buren zullen het waarderen dat u de moeite neemt ze hiervan op de hoogte te brengen. Een normale burenrelatie is voor de leefbaarheid in en om de woning voor velen een voorwaarde. Dit helpt om er samen uit te willen komen.

Als u er samen niet uitkomt
Komt u er onverhoopt samen met uw buren niet uit? Bel dan met buurtbemiddeling Castricum, via De Bemiddelingskamer: Tineke Wols, 06 – 41 19 86 06 of via info@debemiddelingskamer.nl Meer informatie vindt u op www.debemiddelingskamer.nl De Bemiddelingskamer wordt ingezet in Castricum, Uitgeest, Heiloo, Bergen, Alkmaar, Heerhugowaard en Koggenland en wordt gefinancierd door de Gemeenten en Woningcorporaties. De Bemiddelingskamer is voor al haar werk gecertificeerd en heeft een landelijk keurmerk.

Meer berichten