Logo uitkijkpost.nl
Foto: Erika Dekker-de Groot

Themabijeenkomst over biodiversiteit

Op maandag 29 april vindt er een bijeenkomst plaats van de Overleggroep Buitengebied Castricum met als thema biodiversiteit.

Kirsten Haanraads, betrokken bij het Deltaplan Biodiversiteit, begint de avond met een algemene inleiding over biodiversiteit. Vervolgens wordt ingezoomd op lokale initiatieven. Zo vertelt agrariër Wilco Brouwer de Koning over kansen die er liggen binnen de landbouw. Rein Leguijt van Natuurlijke Zaken presenteert de uitkomsten van een inventarisatie van bermen. Tenslotte vertelt een vertegenwoordiger van Bijzzzaak over hun activiteiten om meer ruimte te creëren voor bijen en andere insecten in het openbaar groen.

De bijeenkomst op maandag 29 april vindt plaats in de Raadszaal van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Sluiting om 22.00 uur, waarna drankje en hapje. De bijeenkomst is openbaar en belangstellenden zijn welkom.

Meer berichten