Logo uitkijkpost.nl
Foto: aangeleverd
Castricum

De Gierzwaluw, raadselen rond een bijzondere stadsvogel

Op woensdagavond 6 februari 2019 houdt de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland in samenwerking met PWN een lezing met beelden onder de titel: 'De Gierzwaluw, raadselen rond een bijzondere stadsvogel worden langzaam ontrafeld'. De lezing wordt verzorgd door Peter Mol en vindt plaats in Bezoekerscentrum De Hoep aan de Johannisweg 2 in Castricum, aanvang: 20:00 uur. De lezing is gratis voor leden van de vogelwerkgroep, niet leden betalen drie euro. Er kunnen 114 mensen in de zaal.

Deze lezing gaat over de weinig bekende leefcyclus van de gierzwaluw en het tellen van deze 'lastige' vogel. Gierzwaluwen komen in heel Nederland voor en wonen met zijn allen tussen de mensen in dorpen en steden. Toch was tot voor kort van geen vogelsoort zo weinig bekend als juist van deze cultuurvolger. Zo weten we tot op de dag van vandaag niet hoe groot de landelijke of provinciale populatie is en of de soort nu voor of achteruit gaat. Terwijl veel vogellaars vrezen dat de soort enorm achteruit gaat. Tellen van gierzwaluwen bleek echter heel lastig en dat kwam niet in de laatste plaats door de raadselachtige wijze van leven van deze vogels. Maar recentelijk worden steeds meer tipjes van de sluier opgelicht. Ook op het gebied van het tellen komt enige beweging.

Tussen 2012 en 2016 organiseerden het Gierzwaluwplatform Noord-Holland en Landschap Noord-Holland een gierzwaluwtelling in onze provincie, waarbij een nieuwe methode werd uitgeprobeerd. Centraal daarbij stond de vraag; gaat de gierzwaluw sterk achteruit, zoals vele kenners vrezen, of niet. En natuurlijk de vraag of de nieuwe telmethode ons verder helpt om de populatie ontwikkeling van gierzwaluwen te kunnen volgen. Peter Mol, die het telproject namens Landschap Noord-Holland coördineerde, vertelt op deze avond over de uiterst bijzondere ecologie van de gierzwaluw, de nieuwe kennis die vooral de laatste jaren dankzij nieuwe technieken verworven is, de veronderstelde sterke afname, de problematiek rond het tellen van deze gierzwaluwen en natuurlijk over de uitkomsten van het telproject volgens de nieuwe methode. Deze uitkomsten blijken verrassend

Meer berichten