Logo uitkijkpost.nl
Foto: Toon Mans op Facebook
Castricum

Burgemeester op zoek naar creatieve ‘vertalers’

Bent u creatief?  Kunt u denken in beelden? Hebt u een sterk gevoel voor rechtvaardigheid? Onze burgemeester gaat dan graag het gesprek met u aan. En dan wel over het eerste artikel uit de grondwet. Ze zoeken een 'vertaler' van het gedachtegoed van gelijke behandeling voor in de raadzaal. Alle mogelijkheden staan open, van neonletters tot kaligrafie, van graffiti tot beeldhouwwerk. Eén voorwaarde is er wel: het wordt sámen gedaan.  

De gemeenteraad van Castricum ziet graag de tekst van artikel 1 uit de grondwet in het gemeentehuis terugkomen. De tekst luidt: 'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.'

"Artikel 1 uit de grondwet zou iedere dag de basis van ons handelen moeten bepalen. Voor mij is dit artikel het fundament voor een beschaafde samenleving. Ik juich het dan ook toe dat de gemeenteraad hier nu extra aandacht voor vraagt", aldus burgemeester Mans. "Ik hoop dat we min of meer in de gedachte van de maatschappelijke agenda ook dit samen op kunnen pakken met de inwoners."

Simpelweg een glasplaat met de tekst bestellen, is voor onze eerste burger dan ook onvoldoende. De uitdaging die de burgemeester graag aan wil gaan is samen met een aantal kunstenaars of creatieve denkers uit de gemeente deze tekst op een bijzondere wijze in het gemeentehuis te presenteren. Gaat u die uitdaging aan? Meld u dan voor 7 december aan via: bestuurssecretariaat@castricum.nl en vermeld 'artikel 1' in het onderwerp.

Bron: www.castricum.nl
Foto: Toon Mans op Facebook

Meer berichten