Logo uitkijkpost.nl
Foto: aangeleverd
Castricum

Breed draagvlak huurders Poelven voor renovatieplan

De afgelopen maanden zijn er persoonlijke gesprekken gevoerd met de bewoners van de Poelven. De plannen zijn besproken, vragen zijn beantwoord en wensen zijn gehoord. Uit deze gesprekken is gebleken dat het merendeel van de huurders, ruim 80%, positief gestemd is over de renovatieplannen. Voordat er gestart kan worden met een groot renovatieproject zoals in de Poelven, is voldoende draagvlak onder de huurders nodig. Dat betekent dat er gestart gaat worden met de verdere voorbereidingen van de renovatie.

In gesprek met bewoners

De 49 boven- en 49 benedenwoningen en 6 eengezinswoningen aan de Poelven in Castricum worden grondig gerenoveerd. Eind juni ontvingen alle bewoners een individueel renovatievoorstel van Kennemer Wonen. In augustus hebben twee wijkconsulenten van Kennemer Wonen bijna alle bewoners thuis bezocht om het renovatievoorstel te bespreken. Het gaat tenslotte om persoonlijke woonsituaties die veranderen.

Persoonlijke keuzes

De renovatie kan niet in bewoonde staat worden uitgevoerd. Dat betekent dat huurders een half jaar hun woning moeten verlaten. Alleen de huurders van de 6 eengezinswoningen kunnen tijdens de uitvoering in hun woning blijven wonen. Huurders van de boven- en benedenwoningen konden kiezen uit drie opties. Dertien bewoners kozen ervoor om te verhuizen naar een andere gerenoveerde woning in de Poelven. Ongeveer twintig bewoners willen verhuizen naar een andere woning in de gemeente Castricum. Zij hebben één jaar de tijd om een andere woning te vinden. Het merendeel van de bewoners kiest ervoor om tijdelijk in een wisselwoning te wonen en terug te keren naar de eigen gerenoveerde woning. 

Energiezuinig en comfortabel wonen

In 2017 heeft Kennemer Wonen onderzoek laten doen naar de technische staat van de huidige woningen. De woningen uit 1948 zijn verouderd, hebben technische gebreken en voldoen niet aan de woonwensen van deze tijd. Met de renovatie wil Kennemer Wonen de woningen aan de Poelven verduurzamen, vergroten en comfortabeler maken. Zo kunnen huurders ook in de toekomst prettig wonen in de Poelven. Alle woningen gaan van energielabel D/E naar A. De woningen krijgen meer leefruimte en meer wooncomfort doordat de woningen goed geïsoleerd worden. Op de daken worden zonnepanelen geplaatst zodat de bewoner zelf stroom kan opwekken. De renovatie van de woningen geeft de straat een frissere aanblik. Als alles voorspoedig verloopt, verwacht Kennemer Wonen medio 2019 de eerste woningen te renoveren.

Meer berichten