Logo uitkijkpost.nl
sperwer en boerenzwaluw op trek
sperwer en boerenzwaluw op trek (Foto: aangeleverd)
Regio

Tel mee tijdens de internationale vogeltrekdag

Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland zal zoals elk jaar weer een telpost bemensen op de fietsenstalling aan het einde van de Grote Veldweg (strandopgang Bad Noord Castricum) in het Noord-Hollands Duinreservaat (NHD). U bent van harte welkom om op 6 oktober het tellen en registreren van trekvogels van dichtbij mee te maken. Onder deskundige leiding van de trektellers op de telpost wordt tekst en uitleg gegeven over de vogeltrek en welke vogels er op dat moment overvliegen. Voor het NHD is een toegangskaart verplicht.

De telpost is gunstig gelegen in de zeereep; bij goede weersomstandigheden zoals matige zuiden of zuidoostenwind kan de vogeltrek daar enorm zijn. Jaarlijks tellen we grote aantallen vinken, graspiepers en andere zangvogels; daarnaast zien we ook vaak 'krenten in de pap' zoals sperwer, boomvalk of zelfs grote pieper.

Deze telling gebeurt in het kader van de Euro Birdwatch van BirdLife International, de organisatie die wereldwijd actief is voor de bescherming van vogels en hun leefgebieden. Vooraanmelding is niet nodig en de toegang is gratis. De telpost is te voet te bereiken vanaf de strandopgang Zeeweg Castricum en vanaf het fietspad Van Oldenborghweg.

Vogelbescherming Nederland is de Nederlandse Partner van BirdLife International en daarmee de nationale vertegenwoordiger. In ons land zetten duizenden vrijwilligers, aangesloten bij vele lokale of regionale vogelwerkgroepen, zich actief in voor de bescherming van vogels. Uiteraard doet ook Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland weer mee aan dit jaarlijkse evenement. Er zal geteld worden van 07:00 uur tot ca 13:00 uur.

In heel Europa doen vele tienduizenden vogelaars mee, verspreid over 30 landen. Aan het einde van de telling verzamelt Vogelbescherming Nederland (in samenwerking met de vogeltrek-website www.trektellen.nl) de vogelgegevens uit eigen land.

Vorig jaar werden er op dezelfde telpost tijdens de Euro Birdwatch bij matige weersomstandigheden toch nog bijna 4000 vogels geteld, verdeeld over meer dan 30 soorten. 

Meer berichten