Logo uitkijkpost.nl
De groenpootreiger.
De groenpootreiger. (Foto: Cees Baart)
Castricum

Vogels kijken met de jeugdvogelclub

Al een aantal jaar organiseert de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland excursies voor de jeugd. Deze worden begeleid door minimaal twee ervaren vogelaars van de vogelwerkgroep. Zij laten graag zien dat naar vogels kijken leuk en spannend kan zijn.

De najaarsexcursies staan in het teken van de vogeltrek. In de winter worden nestkastjes getimmerd, braakballen geplozen, of worden vogels gefotografeerd of getekend. Ook wordt er gezocht naar bosuilen. In het voorjaar is er een ganzen-, weidevogel- en zangvogelexcursie. Het seizoen wordt afgesloten met een excursie huiszwaluwen tellen. Een gevarieerd programma dus.

Deelname is gratis en lidmaatschap van de vogelwerkgroep is niet verplicht. De eerstvolgende excursie is op zondag 9 september. Vertrek is aan de achterkant van station Castricum, waarvandaan naar de Waterberging Noorderveld wordt gefietst. Hier wordt gekeken naar de vogels die op weg zijn naar hun overwinteringsgebied in het zuiden. Wil je mee? Meld je dan aan via jongerenexcursies@vwgmidden-kennemerland.nl. Kijk voor meer informatie op de jongerenpagina van www.vwgmidden-kennemerland.nl of bel met Cees Baart, tel. 06-43677458.

Meer berichten