Logo uitkijkpost.nl
Bomen in de Willem de Zwijgerlaan
Bomen in de Willem de Zwijgerlaan (Foto: Bärbel Böhling)
Castricum

Heeft u een boom voor op de bijzondere bomenlijst?

Castricum is een groene gemeente en dat wil de gemeente graag zo houden. Veel en gevarieerd groen draagt bij aan een prettige, gezonde en klimaatbestendige leefomgeving. Daarom is er een Lijst bijzondere bomen. Op die lijst staan bomen die ze graag willen behouden omdat ze van bijzondere waarde zijn. Vanwege hun leeftijd, uiterlijk of soort bijvoorbeeld. Het gaat om bomen op zowel openbaar als particulier terrein. De bomen op deze lijst zijn beschermd. Ze kunnen niet zomaar gekapt worden; er is een kapvergunning voor nodig.

Eind 2014 heeft het college de Lijst bijzondere bomen vastgesteld. Deze lijst is destijds echter niet gepubliceerd, waardoor hij niet rechtsgeldig is. Daarom publiceren ze deze Lijst nu alsnog. De gemeente merkt hierbij op dat enkele bomen inmiddels zijn gekapt of omgewaaid.

U kunt reageren op de gepubliceerde Lijst bijzondere bomen. Het gaat dan concreet om verzoeken om de lijst aan te vullen met bepaalde bomen of bepaalde bomen te schrappen van de lijst. U kunt tot uiterlijk 26 augustus 2018 reageren, per e-mail aan: gemeentebestuur@castricum.nl of per post aan: gemeente Castricum, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1301, 1900 BH Castricum, of: inleveren op het gemeentehuis te Castricum.

De criteria voor plaatsing van een boom op de bijzondere bomenlijst zijn:
- de boom is van groot belang voor de aankleding van de straat;
-de boom is onvervangbaar, op korte afstand staat geen vergelijkbare boom;
-de boom heeft een cultuurhistorische waarde;
-de boom is een belangrijke karakteristiek in het landschap;
-de boom is een gedenkboom, of is een zeldzaam boomsoort of –type;
-de boom heeft een meer dan normale ecologische betekenis.

De gemeente verzoekt u om in uw reactie aan te geven op grond van welk criterium/criteria u een boom wil toevoegen of schrappen van de Lijst bijzondere bomen.

Na de zomervakantie stelt de gemeente een groenplatform in, waarin zowel het groenbelang als andere relevante belangen zijn vertegenwoordigd. Dit groenplatform adviseert het college over de ontvangen reacties, waarna het college de geactualiseerde Lijst bijzondere bomen vaststelt. Het groenplatform beoordeelt ook de bomen die mei 2015 door GroenLinks zijn aangedragen voor toevoeging aan de lijst (actie Nomineer een boom). De gemeente verwacht dat de geactualiseerde Lijst bijzondere bomen nog dit jaar gereed is.

De huidige vastgestelde lijsten van bijzondere bomen (met foto) zijn in te zien via onderstaande links:

Download hier de Lijst bijzondere bomen voor de kern Akersloot (590 KB)

Download hier de Lijst bijzondere bomen voor de kern Bakkum en Castricum (4.2 MB)

Download hier de Lijst bijzondere bomen voor de kern Limmen (1.1 MB)

Bron: Gemeente Castricum.

Meer berichten