Logo uitkijkpost.nl
Uitslaande vlammen op het dak van de Corneliuskerk.
Uitslaande vlammen op het dak van de Corneliuskerk. (Foto: Mats Weijers)
Limmen

'Limmen zet de schouders eronder'

In hoeverre de Corneliuskerk in Limmen na de brand van 3 mei weer in de oude staat wordt teruggebracht, hangt mede af van het oordeel van het bisdom. "Het bisdom moet zijn zegen geven en daar is het wachten op. Het bisschopbestuur vergadert donderdag 17 mei weer, dan weten we misschien meer", vertelt pastor Johan Olling.

De pastor laat weten dat "signalen en contacten ons de afgelopen dagen laten weten dat Limmen zich geen zorgen hoeft te maken". "De Corneliusgeloofsgemeenschap is vitaal en financieel draagkrachtig." Over de oorzaak van de brand en het schadebedrag kan hij nog niets zeggen. "Dat wordt allemaal nog uitgezocht."

Veel steun
Johan Olling, inmiddels negentien jaar verbonden met de kerk, kijkt met ontsteltenis terug op de dag van de brand waarbij hij met een groep andere parochianen in Ierland vertoefde. "Iemand kwam naar ons toe en zei: 'Je kerk staat in de brand'. Ik dacht dat het een grapje was, maar toen kregen we links en rechts allemaal telefoontjes binnen en zagen we de beelden. Dan dringt het keihard tot je door, we keken ernaar met tranen in onze ogen." Bij thuiskomst donderdagavond kregen Johan Olling en zijn reisgenoten een hartverwarmend ontvangst bij de kerk en in het tegenoverliggende dorpshuis De Heeren van Limmen. "Het stond zwart van de mensen. Bloemen waren in het hek van de kerk geprikt, we kregen kaarten met steunbetuigingen en tekeningen van kinderen. Het was overduidelijk dat hier iets vreselijks was gebeurd. Voor ons was dit een stukje rouwverwerking" Olling kreeg ook "hartverwarmende reacties" van omliggende katholieke parochies en vanuit de PKN kerk in Limmen. Hij waardeert de gemeenschapszin in het dorp zeer. "Iedereen wil ons steunen en helpen, of je nu kerkganger bent of niet. Dat is fantastisch."

De pastor benadrukt dat Limmen "verdrietig en verslagen is en de schouders eronder zet". Steun komt uit meerdere hoeken. Zo bood De Heeren van Limmen ruimte voor de zondagdiensten en de dienst op Hemelvaartsdag. Ook de komende tijd zijn kerkgangers zondags hier welkom. De zaterdagvieringen vervallen voorlopig. Olling: "Het vakantierooster gaat al over een paar weken in. In september pakken we de zaterdagdiensten weer op, de locatie hiervoor is nog niet bekend." Verder gaan de vier koren die normaal gesproken in de kerk repeteren gebruikmaken van de locatie De Heeren van Limmen. Voor het houden van uitvaarten en avondwakes is er nog geen oplossing. "We overleggen hierover met meerdere organisaties." Olling laat verder dankbaar weten dat de parochie uit het hele land financiële steun ontvangt - bijvoorbeeld uit collectes - en dat deskundigen op het gebied van verzekeringen willen ondersteunen. Verder bieden kerken die op termijn moeten sluiten hun orgels aan ter vervanging van het koororgel en krijgen de beschadigde kerkbanken elders onderdak. Diverse koorleden bieden aan om acties te houden en om te helpen bij het schoonmaken van de kerk.

Schade
De brand in de Corneliusskerk brak donderdag 3 mei omstreeks 17.30 uur uit en verwoestte een groot deel van de kerk. Het vuur woedde enkele uren in het middengedeelte van de kerk. Het dak stortte grotendeels in en de muren van de noord- en zuidzijde van de kerk begaven het. Deze grenzen aan de pastorie met appartementen: vanwege instortingsgevaar moesten de inwoners hun woningen verlaten. Zij vertoefden enkele dagen in hotels en mochten donderdag weer hun appartement in. De brand verwoestte het koororgel en daarnaast liep het pelsorgel waterschade op - orgelmaker Flentrop restaureert dit instrument. De vlammen kregen geen vat op de pastorie met de appartementen, de kerktoren, de kluis met kerkelijke kostbaarheden en de rouwkamer. Ook de vijf glas- in-loodramen zijn onbeschadigd. De gemeente Castricum laat een bouwtechnisch onderzoek doen naar de staat van het gebouw. Aan de achterkant is uit voorzorg een (lage) muur gestut en rondom de kerk zijn bouwhekken geplaatst. Enkele delen die gevaar kunnen opleveren zoals afgebrande balken, zijn inmiddels uit de kerk verwijderd. Als het instortingsgevaar is geweken, dan kan het grote opruimen beginnen. Inmiddels is op veilige plekken een schoonmaakbedrijf bezig met opruimingswerkzaamheden. Tot vrijdag waren de klokken van de kerk niet te horen en gaf het kruis op de kerk geen licht. Olling: "Dit was niet mogelijk omdat de stroomvoorziening defect was. Dit probleem is gelukkig nu verholpen."

Tekst: EJV Mediaproducties/Evert Visser

Meer berichten