Logo uitkijkpost.nl
Foto: Steve Geelhoed
Castricum

Lezing: 'Zeevogels op de Noordzee'

Op woensdagavond 10 januari 2018 om 20:00 uur organiseert de vogelwerkgroep Midden-Kennemerland in samenwerking met PWN Bezoekerscentrum De Hoep een lezing met beelden onder de titel: "Zeevogels op de Noordzee". De lezing wordt verzorgd door Steve Geelhoed en vindt plaats in het PWN Bezoekerscentrum De Hoep aan de Johannisweg 2 in Castricum.

In zijn lezing schetst Steve Geelhoed een beeld van het voorkomen en de ecologie van vogels op de Noordzee. Net als op het land hebben zeevogels soortspecifieke verspreidingspatronen. Op de Noordzee komt een breed spectrum voor, variërend van kustgebonden soorten tot min of meer kust mijdende soorten. Zo zijn duikers kustgebonden en is hun voorkomen beperkt tot het winterhalfjaar. Papegaaiduikers daarentegen kunnen bijna het gehele jaar op het Nederlands deel van de Noordzee gevonden worden. Ze komen echter verder uit de kust voor.

Steve Geelhoed werkt bij 'Wageningen Marine Research', voorheen IMARES, aan zeevogels en zeezoogdieren. Sinds de jaren tachtig bestudeert hij al zeevogels. In eerste instantie vanaf land door zeetrektellingen uit te voeren, maar in tweede instantie ook op zee vanaf schepen of een enkele keer vanuit een vliegtuig.

De lezing is gratis voor leden van de vogelwerkgroep, niet leden betalen € 3,00. Voor koffie of thee betaalt men € 1,00. Er mogen maximaal 114 mensen in de zaal.

Bron: vogelwerkgroep Midden-Kennemerland

Meer berichten