Logo uitkijkpost.nl
Foto: Vereniging Kennemer IJsbaan Castricum
Castricum

Voorbereidingen natuurijsbaan bijna afgerond

Afgelopen weken zijn de leden van de onderhoudsploeg bij de Vereniging Kennemer IJsbaan (VKIJ) weer begonnen met het winterklaar maken van de natuurijsbaan. Waar in en om het clubhuis de jaarlijkse punten weer worden doorlopen wordt ook de pomp weer aangezet om de baan te vullen met voldoende water voor het onderhoud. Na drie tot vier weken is het peil van de natuurijsbaan hoog genoeg om 'groen' licht te geven aan het PWN. In samenwerking met het PWN en de firma Hes zorgt de VKIJ ervoor dat jaarlijks het riet wordt gemaaid in de twee banen en dat de dijk wordt gemaaid.

De 'speciale' samenwerking tussen het PWN en de VKIJ draagt bij dat het gebied in het voorjaar en de zomer dient als natuurgebied voor vele verschillende diersoorten. Speciale gebruiker van dit terrein is de gevlekte witsnuitlibel. Al geruime tijd wordt deze soort hier waargenomen, wat al redelijk uniek is. Maar sinds 29 april 2014 is ook waargenomen dat de soort zich hier voortplant. De waarnemingen van dat voorjaar op de ijsbaan van Castricum gelden als de eerste waarnemingen met bewezen voortplanting in de duinen in recente jaren.
Als het najaar is aangekomen wordt langzamerhand het natuurgebied weer omgevormd tot een plek waar de aankomende vorst tijdens de winter het terrein omvormt tot een natuurijsbaan voor de Vereniging Kennemer IJsbaan. Met de eerste vorst van afgelopen week is zelf ook al het eerste 'natuurlijke' ijs waargenomen op de natuurijsbaan!

Hopelijk kunnen ze deze winter alle Castricummers weer welkom heten op de natuurijsbaan! En u kunt hiermee helpen, want de jaarlijkse kosten die worden gemaakt voor het onderhoud drukken op de begroting van de vereniging. U kunt de Vereniging Kennemer IJsbaan hierbij helpen door u als 'Vriend' te verbinden aan de vereniging! Een 'Vrienden' bijdrage begint al vanaf € 7,- euro per jaar voor uzelf. Met deze donatie krijgt u een 'Vrienden' lidmaatschap bij de VKIJ en bent u verzekerd van vrije toegang tot de natuurijsbaan bij opening! Meer informatie kunt u hier vinden.

Bron en foto: Vereniging Kennemer IJsbaan Castricum op Facebook

Meer berichten