Logo uitkijkpost.nl
Foto: PWN
Regio

Wat betekenen die oranje stippen op de bomen?

Naast schone natuur is de veiligheid voor de circa 7 miljoen bezoekers per jaar een belangrijk uitgangspunt in het beheer van PWN. PWN voert continu boomveiligheidsonderzoeken uit om onnodige risico's in het duin te vermijden. In 2017 zijn alle bomen langs de verharde wegen en parkeerplaatsen onderzocht. Bomen die niet door de keuring zijn gekomen zijn gemerkt met een oranje merkteken en worden voor 20 december 2017 gekapt.

Recreatie in het duin
PWN beheert 7.300 hectare natuurgebied tussen Zandvoort en Bergen: het Noordhollands Duinreservaat, het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en landgoed Marquette. PWN wil zoveel mogelijk mensen laten genieten van de natuur. Het veilig houden van de wandel- en fietsroutes in het duin heeft in 80% van de gevallen geen grote gevolgen voor de beleving vanaf de weg. In de meeste gevallen komt de tweede rij bomen meer in het zicht te staan en zullen jonge bomen de vrijgekomen plaatsen innemen.

VTA methode
De methode die PWN gebruikt voor de onderzoeken heet 'Visual Tree Assessment' (VTA). Bomen worden gecontroleerd op de aanwezigheid van schimmels, dode takken, holtes en rot. Dood hout aan zogenoemde 'toekomstbomen' wordt weggezaagd door hoogwerkers. Afhankelijk van de locatie worden dode bomen langs de weg omgeduwd zodat ze niet óp de weg kunnen vallen. Bomen die een gevaar vormen voor de veiligheid worden gekapt en verwijderd uit het duin.

Bron en foto: PWN

Meer berichten