Logo uitkijkpost.nl
De beweegtuinen worden een oefenplek met beweegtoestellen geschikt voor senioren
De beweegtuinen worden een oefenplek met beweegtoestellen geschikt voor senioren
Bakkum

Beweegtuinen voor ouderen op landgoed Duin en Bosch

Vandaag hebben Dijk en Duin en de gemeente Castricum de samenwerking bevestigd voor het zorg innovatieve project 'Ouderen in beweging', dat kwetsbare ouderen uit Castricum met elkaar verbindt en stimuleert om meer te bewegen. Kwetsbare senioren worden in vijf maanden begeleid van individuele zorgvragen naar een lidmaatschap van een sport- of hobbyvereniging. Onderdeel van de pilot zijn twee 'beweegtuinen'.

 Kennisdelen, informatie uitwisselen, afstemmen en elkaars expertise benutten zijn kernbegrippen uit het plan dat woensdag 1 november is ondertekend. Onder andere Stichting Welzijn, sociaal team, praktijkondersteuners, wijkverpleging, buurtsportcoach participeren in het traject door actief ouderen te benaderen, enthousiasmeren en informeren over het sportaanbod in de omgeving.

Beweegtuinen op landgoed Duin en Bosch

Een centraal onderdeel van 'Ouderen in beweging' zijn twee beweegtuinen rondom de ouderenkliniek van Dijk en Duin. Initiatiefnemer en tevens fysiotherapeut van de zorginstelling Hester van Urk "Het buiten bewegen is dubbel effectief, want buiten zijn is heilzaam, het prikkelt de zintuigen, maakt vitamine D vrij en bevordert de slaap-waak cyclus. Daarnaast bieden de beweegtoestellen veel oefenvariaties voor functionele spier- en balanstraining voor verschillende niveaus."

Een beweegtuin wordt speciaal ingericht voor zowel cliënten van Dijk en Duin als senioren buurtbewoners. Er komt nog een tweede, afgesloten beweegtuin voor de meest kwetsbare patiënten van Dijk en Duin.  De beweegtuinen worden in januari 2018 aangelegd door firma de Yalp in samenwerking met de expertise van BN-er Olga Commandeur. De stichting 'Vrienden van Parnassia Groep' hebben ondersteund bij de financiering van de beweegtuinen door aanschrijven van (ouderen)fondsen.

Bron en foto: Parnassiagroep

Meer berichten