De CDA-Castricum delegatie en geheel links dhr. Wim Noom (secretaris van Muttathara) en derde van links mw. Elly oude-Elferink (voorzitter van Muttathara).
De CDA-Castricum delegatie en geheel links dhr. Wim Noom (secretaris van Muttathara) en derde van links mw. Elly oude-Elferink (voorzitter van Muttathara).

CDA bezoekt Muttathara

Algemeen Castricum

Een delegatie van het CDA-Castricum heeft een bezoek gebracht aan Muttathara.

Tijdens dit bezoek werden zij o.a. bijgepraat over de projecten die Muttathara steunt. Ook is gesproken over de gang van zaken in de winkel en het werven van nieuwe vrijwilligers. Als stageplek voor de maatschappelijke stage voor middelbare scholieren is Muttathara in trek.

In 2016 kon er door de enthousiaste inzet van bijna 100 vrijwilligers 300.000,-- euro beschikbaar komen voor 60 projecten die de stichting ondersteunt. Dit zijn projecten in Afrika, India en Midden-Amerika, die zich richten op de ontwikkeling van arme mensen, met name vrouwen en kinderen.

Maatschappelijke organisaties en individuen uit de BUCH gemeentes die zulke projecten opstarten of ondersteunen, kunnen bij Muttathara een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen.

Bron en foto: CDA Castricum