Logo uitkijkpost.nl
Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Alkmaarder- en Uitgeestermeer (Foto: Gertjan Zeeman)
Akersloot

Handhavingsactie tegen stroperij

  Landbouw / Visserij

Stroperij komt steeds vaker en op grotere schaal voor in onze natuurgebieden. Stroperij is illegaal en dus strafbaar. Samen met andere organisaties die natuur- en recreatiegebieden beheren en de politie voert Recreatie Noord-Holland daarom een handhavingsactie om stroperij en het verhandelen van de spullen aan te pakken en om de bewustwording van de schade en gevaren van stroperij te vergroten.

Schadelijk en niet zonder risico

Sommige mensen kennen de regels van stroperij niet en zijn zich ook niet bewust van de impact van hun gedrag. Kleine hoeveelheden voor eigen gebruik worden door de beheerders door de vingers gezien, maar het leegstrippen van de bossen niet en daar zal tegen worden opgetreden. Daarom slaan de beheerders en de politie de handen ineen en zijn ze een handhavingsactie gestart. De natuur en de biodiversiteit lopen enorme schade op door stroperij. Daarnaast kun je er ziektes en vergiftiging door oplopen.

Campagne voor meer bewustwording

De beheerders, te weten Recreatie Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Goois Natuurreservaat, PWN, Sportvisserij en Landschap Noord-Holland, slaan de handen ineen tijdens deze handhavingsactie. Doel is om meer bewustwording te creëren en deze illegale praktijken te stoppen. De beheerders werken hierbij samen met de politie omdat zij ook achter de afzetmarkt willen komen. Provincie Noord-Holland ondersteunt hen daarbij. Tijdens deze campagne wordt er verscherpt toezicht gehouden op stropers, worden er bekeuringen uitgedeeld en onderzoek gedaan naar de verkoop van het gestroopte materiaal.

Bron: www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl

Meer berichten