Logo uitkijkpost.nl
v.l.n.r. Hans Stapersma (voorzitter Vogelwerkgroep), Toon Mans (burgemeester), Rienk Slings, (voorzitter Stichting De Hooge Weide), Theo Kager (agrariër) Arie Dekker (bestuurslid Vogelwerkgroep), Marcel Steeman (wethouder), Jan de Ruijter en Cees de Vries (beide bestuursleden van Stichting De Hooge Weide). Op de foto ontbreekt Jos Vroege van de Vogelwerkgroep.
v.l.n.r. Hans Stapersma (voorzitter Vogelwerkgroep), Toon Mans (burgemeester), Rienk Slings, (voorzitter Stichting De Hooge Weide), Theo Kager (agrariër) Arie Dekker (bestuurslid Vogelwerkgroep), Marcel Steeman (wethouder), Jan de Ruijter en Cees de Vries (beide bestuursleden van Stichting De Hooge Weide). Op de foto ontbreekt Jos Vroege van de Vogelwerkgroep. (Foto: aangeleverd)
Castricum

Compensatie weidevogelgronden

  Landbouw / Visserij

Door een goede samenwerking tussen de gemeente, de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland en de Stichting Hooge Weide en door een strategische grondruil ontstaat er in de Castricummerpolder één groot aaneengesloten weidevogelgebied. De gemeente compenseert op deze manier de weidevogelgronden die verloren zijn gegaan bij de aanleg van de fietsverbinding tussen Akersloot en Castricum. Met de stichting De Hooge Weide zijn afspraken gemaakt over het beheer van dit unieke natuurgebied.

Grondruil

De gemeente ruilde onlangs een stuk grond met een eigenaar van een weiland in de Castricummerpolder. Dit bewuste weiland lag midden in een gebied dat al door de Stichting Hooge Weide als weidevogelgebied wordt beheerd. Nu het eigendom is van de gemeente, kan de bestemming worden gewijzigd in natuur. Ook worden een kleine schuur en knotwilgen verwijderd, zodat predatoren zoals kraaien en roofvogels geen plek meer hebben in het gebied. Naar verwachting zullen daarmee de broedresultaten rond deze locatie aanmerkelijk verbeteren.

Compensatie

Bij de aanleg van de fietsverbinding en de fietstunnel tussen Akersloot en Castricum in 2009 ging een deel weidevogelgebied in de Limmerpolder verloren. De afspraak was dat de gemeente als compensatie in totaal 9,3 hectare weidevogelgebied elders in de gemeente zou terugbrengen. Het grootste deel hiervan -7,5 hectare- kon in 2010 gecompenseerd worden met de aankoop van een perceel in de Limmerpolder. Dit perceel wordt nu natuurvriendelijk beheerd en heeft inmiddels ook een natuurbestemming gekregen. Met de grondruil in de Castricummerpolder is ook de laatste 1,8 hectare weidevogelgebied gecompenseerd.

Burgemeester Toon Mans is blij met de grondruil: "Het heeft even geduurd, maar we hebben nu én een prachtig fietspad én een schitterend aaneengesloten weidevogelgebied in het hart van de Castricummerpolder".

Bestemmingsplanprocedure

Tegelijkertijd met het maken van de afspraken met De Hooge Weide wordt een bestemmingsplanprocedure gestart, teneinde de natuurbestemmingen vast te leggen en de verplaatsing van het schuurtje mogelijk te maken.

Bron en foto: gemeente Castricum

Meer berichten