Logo uitkijkpost.nl
Bakkum

Ruim 10.000 e-mails tegen recreatieve bebouwing op strand en in duinen

  Landbouw / Visserij

Op 25 oktober maakte minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu bekend dat provincies en kustgemeenten, onder haar leiding, een principe- overeenstemming hebben bereikt over een nationaal kustpact.

In dit kustpact maken partijen afspraken over grenzen aan nieuwe recreatieve bebouwing op het strand en in de duinen. Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland zijn medeondertekenaars van dit kustpact, namens de coalitie Bescherm de Kust.

Om de provincies en gemeenten te motiveren om het kustpact te ondertekenen en spoedig om te zetten in regelgeving startte de website Beschermdekust.nl op 25 oktober de actie 'van woorden naar daden'. Dichter Ingmar Heytze liet zich inspireren door de vele betrokken reacties en emoties naar aanleiding van de campagne begin 2016 waar meer dan 105.000 mensen tekenden voor een ongerepte kust en schreef een prachtig gedicht: 'het kustlied'.

Op beschermdekust.nl kon iedereen dit kustlied doorsturen naar de provincies en gemeenten aan de kust om hen eraan te herinneren wat er op het spel staat. Dat leidde in amper twee weken tijd tot ruim 10.000 e-mails.

Bron: beschermdekust.nl

Meer berichten